Olis / Hidrocarburs 

 • Caixa dispensadora de cinta absorbent per olis i hidrocarburs

 • Absorbents per hidrocarburs i olis, utilitzats en petits vessaments, neteja de motors marins, per separar l'oli de l'aigua, per absorbir contingut que ha acotat una barrera, etc ...

 • Absorbents per hidrucarburos i olis, utilitzats en petits vessaments, neteja de motors marins, per separar l'oli de l'aigua, per absorbir contingut que ha acotat una barrera, etc ...

 • Absorbents per hidrocarburs i olis, utilitzats per a les mateixes utilitats que en les fulles, però en superfícies més grans i com catifes per evitar relliscades.

 • Absorbents per hidrocarburs i olis, utilitzats per a les mateixes utilitats que en les fulles, però en superfícies més grans i com catifes per evitar relliscades.

 • Absorbents per hidrocarburs i olis, utilitzats per a les mateixes utilitats que en les fulles, però en superfícies més grans i com catifes per evitar relliscades.

 • Absorbents per hidrocarburs i olis, ideals per absorbir grans quantitats d'hidrocarbur o oli, sobretot a base de petites pèrdues i degotejos constants.

 • Absorbents per delimitar vessaments de hidrocarburs i olis. Repel·leixen l'aigua i no l'absorbeixen i per tant està garantida la seva flotabilitat.

 • Absorbents per hidrocarburs i olis. Utilitzats especialment en embornals ja que deixa passar l'aigua però no l'oli ni els hidrocarburs.

 • Absorbents per hidrocarburs i olis, barrares especials per delimitar vessaments, aïllar zones en ports, rius, etc. Porten incloses anelles i mosquetons per poder solapar-se entre elles.

 • Absorbents per hidrocarburs i olis, barrares especials per delimitar vessaments, aïllar zones en ports, rius, etc. Porten incloses anelles i mosquetons per poder solapar-se entre elles.

 • Absorbents per hidrocarburs i olis, barrares especials per delimitar vessaments, aïllar zones en ports, rius, etc. Porten incloses anelles i mosquetons per poder solapar-se entre elles.

 • Absorbents per hidrocarburs i olis, utilitzats per recollir vessaments d'olis o hidrocarburs en aigua (flota) o en qualsevol altra superfície; per la seva forma física s'adapta a qualsevol lloc i terreny i es pot reutilitzar.

 • Absorbent aplicable en qualsevol temps (sec, pluja, neu), manté l'oli fixat. Fàcil i ràpid en la seva aplicació. Emmagatzematge indefinidament, no tòxic, ni verinós, ni agressiu.