KIT ADR

El Reglament ADR 2009 va suposar la renovació de les instruccions escrites i altres va incorporar la necessitat d'equipar les unitats de transport amb productes per la protecció del Medi Ambient en cas d'emergència per vessaments.

FormatBidó
ContingutObturador Clavegueram, Kit Renta ulls, Pala recollidor, Recipient col·lector (bidó blau), Llanterna Atex, Equip de protecció individual (guants, ulleres, mascara i armilla)

More details

Ref: KIT ADR
 
More info

A SLIMMNET oferim solucions pràctiques per un món que dia a dia exigeix més en matèria de medi ambient, neteja industrial i control de vessaments.

Per aquest motiu i seguint les instruccions escrites de l'ADR on ens detallen les necessitats d'equipament de cada unitat de transport en funció de la classe de mercaderia perillosa que transporta, els presentem un KIT ADR que es una eina molt útil en aquest tipus de casos.